บริการที่ปรึกษามาตรฐาน ISO ต่างๆ

ISO Consultation Service

บริการที่ปรึกษา มาตรฐาน ISO ต่างๆ สู่การรับรองมาตรฐาน

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC เปิดให้ บริการให้คำปรึกษาการทำ ISO ต่างๆ โดยเฉพาะ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO 50001 รวมถึง บริการให้คำปรึกษาการทำ ISO พร้อมกันหลายมาตรฐาน ในเชิงบูรณาการ (Integrate Management System, IMS) ด้วยประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา ISO กว่า 15 ปี พร้อมกับบริการฝึกอบรมภายใน เรามีบริการที่มีจุดเด่น ที่ส่งผลให้ลูกค้า ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

“Beyond Certificate” ระบบที่ดีและมีคุณค่าต้องพัฒนาได้ด้วยตัวเอง ด้วยรูปแบบและขอบเขต ของบริการที่ปรึกษา มาตรฐาน ISO ตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การเริ่มต้นพัฒนาระบบ ส่งเสริมความเข้าใจแก่ทีมงาน และ ยกระดับการปฏิบัติ สู่การรับรองมาตรฐาน

“ปิดโครงการ – ทุกงานเดินต่อได้”

ขอบเขตการให้คำปรึกษากับมาตรฐาน ISO ที่เลือกใช้

ลูกค้าสามารถเลือกใช้ “บริการให้คำปรึกษาการทำ ISO” ว่าต้องการในลักษณะใด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกทำ ISO แบบเจาะจง 1 มาตรฐาน หรือ รับบริการให้คำปรึกษา แบบ ทำเป็นระบบบริหารจัดการร่วม บูรณาการหลายมาตรฐาน ISO

ให้คำปรึกษาแบบ 1 มาตรฐาน ISO

อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001
อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 14001
ISO 45001 Standard
ISO 50001 Standard

ตัวอย่างองค์กรที่เคยรับบริการ 1 มาตรฐาน

Future Park
The Emporium-ISO 9001
National Healthcare System - ISO 9001
Neuman & Essor South East Asia Ltd. (Rayong)
Caterpillar (Thailand) - ISO 9001
Channakorn Engineering
Toyota Training Center
Saha Wattana Plastic - ISO 9001
SIG Combibloc Co., Ltd.
SSL Manufacturing (Thailand)
Premas (Thailand)
POSCO Coated Steel
Modern Syestuffs - QESMS

ให้คำปรึกษาแบบบูรณาการหลายมาตรฐาน ISO

ตัวอย่างองค์กรที่เคยรับบริการ หลายมาตรฐาน (Integrate)

Emquartier
Global Power Synergy PCL.
Egcom Co., Ltd. (Ratchabiru)
AGC MIcro Glass
Amata B. Grimm Power (Rayong)
Villeroy & Boch1
Esso Terminal (Sriracha)
Friesland Campina
Shaiyo AA Co., Ltd.
Nissan Motor (Thailand)
Thai Rubber Latex
Modern Syestuffs - QESMS

การให้คำปรึกษา ISO เพื่อแก้ปัญหา และยกระดับทำ ISO

บริการที่ปรึกษา มาตรฐาน ISO (Consult Service) ต่างๆ ที่เปิดให้บริการ ยังครอบคลุมการแก้ปัญหา หรือยกระดับการทำ ISO เนื่องจาก ในการทำ ISO ลูกค้าอาจพบปัญหา หรือ ต้องการพัฒนาระบบ รวมทั้ง มีความคาดหวัง ยกระดับระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิผลกว่าที่เป็นอยู่ เช่น ด้านการจัดทำ และการควบคุมระบบเอกสาร, การพัฒนาบุคลากร, การกระจายหน้าที่ และความรับผิดชอบ, การสร้างจิตสำนึก, การเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO จาก Certification Body รวมทั้ง การยกระดับการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit ISO)

VAC จึงมี บริการให้คำปรึกษา การทำ ISO เพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหา หรือพัฒนาของลูกค้าตามความจำเป็นข้างต้น ด้วยบริการ บริการให้คำปรึกษา การทำ ISO แบบ “On-Call Option” ดังต่อไปนี้

บริการปรับ Version ISO ที่ประกาศใช้ใหม่ (Transition)

กรณีที่มาตรฐาน ISO ใด มีการปรับ Version เรามีบริการให้คำปรึกษาการยกระดับระบบบริหารจัดการที่มีอยู่ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานใน Version ใหม่

บริการ Gap Analysis หรือ Pre-Audit ก่อนรับการตรวจประเมินจาก CB. (ตรวจประเมินขั้นต้น ISO)

เพื่อตรวจสถานะการดำเนินระบบที่มีอยู่, ให้คำปรึกษา, สรุปผล พร้อมข้อเสนอแนะ

บริการทำ ISO Internal Audit (ตรวจติดตามภายใน ISO)

เพื่อช่วยทำ ISO Internal Audit หรือ ต้องการยกระดับทักษะของ ISO Internal audit team

บริการ แก้ปัญหาผลตรวจจากบริษัทรับรองมาตรฐาน (CB.)

เพื่อช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง ที่ได้รับตรวจรับรองจาก Auditor ภายนอก

บริการแนะนำ เพื่อยกระดับการทำ ISO ให้มีประสิทธิผล

เพื่อพัฒนาจุดอ่อนของการระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา

Messenger messenger
Phone phone
Line line
chat