ขอใบเสนอราคา (Quotation)

บริการจัดฝึกอบรม และที่ปรึกษา ISO

VAC เติมคุณค่า ด้วยรอยยิ้ม และความน่าเชื่อถือ

ขอใบเสนอราคาฝึกอบรม / ที่ปรึกษา ISO

Value Added Consulting Co., Ltd. มีความยินดี จัดทำ ใบเอกสารเสนอราคา ทีปรึกษา/อบรม ISO สะท้อนความเข้าใจในหลักการ เข้าใจง่าย เน้นประยุกต์ใช้ เสริมทัศนคติที่ดีในการดำเนินระบบ โดยเฉพาะ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 และ แบบหลายมาตรฐาน ISO  ที่สร้างแนวคิดด้วยตัวอย่างง่ายๆ ผ่านภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สู่การพัฒนาที่ยังยืน

VAC มีบริการให้คำปรึกษาและอบรม ISO

  • Product : รายละเอียดบริการ ISO แสดงในเอกสารเสนอราคา
  • Price : อัตราค่าบริการ ISO ของเรา ไม่ยากเกินการตัดสินใจ
  • Personnel : วิทยากร และคณะที่ปรึกษา ISO มากด้วยประสบการณ์
  • Service : เงื่อนไขบริการ ISO ที่ชัดเจน และเป็นธรรม
  • Image : ยืนหยัดในคุณภาพบริการ ISO ด้วยผลงานที่ผ่านมา
Value Added Consulting Co., Ltd., ทางเลือกบริการที่ปรึกษา/อบรม ISO

Value Added Consulting Co., Ltd.,

“ทางเลือกบริการที่ปรึกษา และฝึกอบรม ISO”

ขอใบเสนอราคา บริการให้คำปรึกษา ISO

Consult Service -Quotation Requested (#15)

ขอใบเสนอราคา บริการจัดฝึกอบรม ISO

Training Service - Quotation Requested

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งบริษัทฯ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 374 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ที่ตั้งบริษัทฯ สาขาย่อย

เลขที่ 84/9 ถ.ฉะเชิงเทรา-มีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรติดต่อ

081-861-4331, 084-694-2866

Email

vac-admin@value-vac.com
varunee@value-vac.com

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 น. – 19.00 น