ติดต่อเรา (Contact us)

Value Added Consulting Co., Ltd. มีความยินดี จัดทำ ใบเอกสารเสนอราคา ทีปรึกษา/อบรม ISO สะท้อนความเข้าใจในหลักการ เข้าใจง่าย เน้นประยุกต์ใช้ เสริมทัศนคติที่ดีในการดำเนินระบบ สร้างแนวคิดด้วยตัวอย่างง่ายๆ ผ่านภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สู่การพัฒนาที่ยังยืน

เราสร้างคุณภาพ

บริการให้คำปรึกษา และอบรม ISO แก่ท่าน ดังนี้

  • Product รายละเอียดบริการ ISO แสดงในเอกสารเสนอราคา
  • Price : อัตราค่าบริการ ISO ของเรา ไม่ยากเกินการตัดสินใจ
  • Personnel : วิทยากร และคณะที่ปรึกษา ISO มากด้วยประสบการณ์
  • Service : เงื่อนไขบริการ ISO ที่ชัดเจน และเป็นธรรม
  • Image : ยืนหยัดในคุณภาพบริการ ISO ด้วยผลงานที่ผ่านมา

ที่ตั้งบริษัทฯ :

เลขที่ 374 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 10700

โทรติดต่อ :

081-861-4331, 084-694-2866

Email:

vac-admin@value-vac.com
varunee@value-vac.com

เวลาทำการ:

จันทร์ – เสาร์  เวลา 8.00 น. – 19.00 น

ขอใบเสนอราคา (Quotation)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม