บริการที่ปรึกษา ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 Consult Service

จุดเด่นของบริการที่ปรึกษา ISO 14001:2015

บริการของ VAC บริการที่ปรึกษา ISO 14001:2015 (Consult Service) มีรูปแบบทั้ง เต็มรูปแบบ (Full option) และ เรียกใช้บริการ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS) ให้แก่ลูกค้า ที่เน้น “รับรองผลสำเร็จ”

ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และพัฒนาสู่ความยั่งยืน

อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 14001
Full option
ISO 14001 Cerfify

"เต็มรูปแบบ-รับรองผล" พร้อมรับการตรวจจาก CB ได้ทุกราย
“บูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจ” สร้างความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ

ISO 14001 Policy and consult

บริการให้คำปรึกษา ISO 14001 กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน โครงการที่ให้คำปรึกษา ISO 14001 ที่ผ่านมา VAC เน้น “รับรองผลความสำเร็จ” ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองมาตรฐาน (Certification Body, CB) ที่ลูกค้าเลือก

บริการที่ปรึกษา ISO14001:2015 ทุกโครงการ
“รับรองผลความสำเร็จ”

Value + Added = เติมเต็มคุณค่า "มากกว่าใบรับรอง"

ตัวอย่างลูกค้า
ใช้บริการที่ปรึกษา ISO 14001 ที่ผ่านรับรองแล้ว

AGC MIcro Glass
ลูกค้าที่เคยอบรม ISO 50001
Chaimanus Body
Channakorn Engineering
Amata B. Grimm Power (Rayong)
Vuteq Asia
Esso Terminal (Sriracha)
Plus Property Co., Ltd.
ลูกค้าที่เคยอบรม ISO 50001
Panel Plus
Nissan Motor (Thailand)
Shaiyo AA Co., Ltd.
SIG Combibloc Co., Ltd.
Friesland Campina
SSL Manufacturing (Thailand)
ISO 9001 Consult-Conwood_2017
Emquartier
Villeroy & Boch1
Modern Syestuffs - QESMS
POSCO Coated Steel
Thai Rubber Latex

แนวทาง บริการที่ปรึกษา ISO 14001:2015

Value + Added = เติมคุณค่ากว่าใบรับรอง

“Tailor made” ปรับตามประเภทธุรกิจ และรูปแบบการทำงาน

  • เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS) ให้เหมาะกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละองค์กร
  • สร้างความเข้าใจใน ISO 14001:2015 ในเชิงการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละบทบาท
  • การปรับระบบเอกสาร เช่น Procedure, work instruction อยู่บนเหตุผล ตรงการทำงานจริง และมีความเหมาะสมกันองค์กร
  • เน้นการทำระบบแบบกระจายงานตามสภาพการบริหารงานจริงเพื่อความคล่องตัว และเหมาะสม มากกว่าการมีทีมงานเพิ่มจากงานประจำ อันจะเกิดเป็นภาระ และยากต่อการคงไว้ และพัฒนา

ขั้นตอนโครงการให้คำปรึกษา ISO 14001:2015 เต็มรูปแบบ

ประสบการณ์ ให้คำปรึกษา ISO 14001 ของ VAC

ผลงานที่ให้คำปรึกษา ISO 14001 ที่ผ่านมา

มาตรฐาน ISO 14001 ที่ให้คำปรึกษาจำนวนโครงการ
เฉพาะ ISO 1400138 โครงการ
ISO 14001 & ISO 900111 โครงการ
ISO 14001 & ISO 45001 (+OHSAS 18001)9 โครงการ
ISO 14001 & ISO 9001 และ ISO 45001 (18001)8 โครงการ
ISO 14001 & ISO 9001 & ISO 45001 & ISO 500012 โครงการ
รวมทั้งสิ้น68 โครงการ

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา