หลักสูตรฝึกอบรม ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 training courses

จุดเด่นบริการจัดฝึกอบรม ISO 50001:2018 ของ VAC

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC มีหลักสูตร จัดอบรม ที่รองรับการใช้ มาตรฐาน ISO 50001:2018 แบบครบวงจร โดยมีจุดเด่น คือ มีการสอนแบบ “Tailor Made” ที่สามารถให้คำปรึกษาระหว่างการจัดฝึกอบรม พร้อมตอบข้อสอบถาม และแนะนำแนวทางการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 50001:2018 สู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Management System, EnMS) ร่วมกับระบบบริหารจัดการอื่นๆ ได้อย่างลงตัว เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสามารถ ดำเนินระบบได้อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะสำหรับผู้มีบทบาทในการทำ ISO 50001:2018 ของแต่ละฝ่ายงาน และ แต่ละระดับ

สอนสนุก-เข้าใจง่าย-ไม่ต้องท่องจำ

รูปแบบ On-site หรือ Online

ปรับตามพิ้นฐานของผู้เข้าอบรมแบบ “Tailor Made”

มีประกาศนียบัติสำหรับผู้เข้าอบรม ทุกหลักสูตร

อบรม ISO 50001:2018

“เสนอแนวคิด พิชิตความเข้าใจ มุ่งตรงสู่การประยุกต์ใช้ ISO 50001:2018”

ตัวอย่างลูกค้าที่เคยใช้บริการจัดฝึกอบรม ISO 50001

Villeroy & Boch1
Modern Syestuffs - QESMS

รายชื่อหลักสูตรอบรม ISO 50001:2018

ค่าบริการอบรม

หลักสูตร 1 วัน Online: 13,000 Onsite: 15,000 บาท/รุ่น
หลักสูตร 2 วัน Online: 23,000 Onsite: 26,000 บาท/รุ่น

อบรมได้ไม่เกิน 35 ท่าน/รุ่น อบรม On-site: รวมค่าเดินทาง+เอกสารอบรม

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร ISO 50001:2018จำนวนวัน
EnMS-01ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 50001:2018
ISO 50001:2018 Introduction and Requirements
1 วัน
EnMS-02การตีความ และการประยุกต์ใช้ มาตรฐาน ISO 50001:2018
ISO 50001:2018 Interpretation and Implementation
2 วัน
EnMS-03การตรวจติดตามภายใน มาตรฐาน ISO 50001:2018
ISO 50001:2018 Internal Energy Audit
2 วัน
EnMS-04ความรู้เบื้องต้น และ การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 50001:2018
ISO 50001:2018 Introduction and Internal Energy Audit
2 วัน
EnMS-05การบริหารความเสี่ยงด้านพลังงาน ISO 50001:2018
ISO 50001:2018 Energy Risks Management
1 วัน
EnMS-06การทบทวนพลังงาน และตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน
ISO 50001:2018 Energy Review and EnPI
1 วัน
EnMS-07กฎหมาย และข้อกำหนดด้านพลังงาน
Energy Legal and Regulations
1 วัน
EnMS-08จิตสำนึกด้านพลังงาน มาตรฐาน ISO 50001:2018
ISO 50001:2018 Energy Awareness
1 วัน
EnMS-09กำหนดวัตถุประสงค์ด้านพลังงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จ
Energy Objectives and KPI’s Management
1 วัน

swipe table to left

กรณีที่ท่านต้องการอบรม ISO 50001 ร่วมกับมาตรฐาน ISO อื่นๆ

หลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานด้านพลังงาน ISO 50001:2018

VAC ขอเสนอหลักสูตรอบรม ISO 50001:2018 พื้นฐาน ดังนี้

  • ISO 50001:2018 Introduction and Requirement , 1 วัน หรือ
  • ISO 50001:2018 Interpretation and Implementation, 2 วัน
  • ISO 50001:2018 Internal Energy Audit, 2 วัน
  • ISO 50001:2018 Energy Review , 1 วัน
  • Energy Awareness, 1 วัน

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา

Messenger messenger
Phone phone
Line line
chat