บริการที่ปรึกษา และ ฝึกอบรม ISO

ISO Training and Consult Service

บริษัท Value Added Consulting Co., Ltd., VAC เปิดดำเนินธุรกิจ “บริการที่ปรึกษา และ ฝึกอบรม ISO” โดยเฉพาะ มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

บริการของเรา มีรูปแบบการให้บริการ ทั้งด้าน ที่ปรึกษา ISO (ISO Consult Service) และ จัดอบรม ISO (ISO Training Service)  ที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้า เป็นอย่างดีเสมอมา  ด้วยผลงาน ที่มีความต่อเนื่อง และ พัฒนารูปแบบ ที่เข้าถึงซึ่งวัตถุประสงค์ ของการรับบริการ

จุดเด่น บริการที่ปรึกษา และ ฝึกอบรม ISO ของ VAC

ปรับตามพื้นฐานของลูกค้า แต่ละราย อย่างเหมาะสม 

เพื่อ… สร้างความรู้ ความเข้าใจ  สู่การประยุกต์ใช้ 

ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 

ให้เกิดคุณค่า “Value + Added”

 การทำ ISO ควรทำอย่างถูกวิธี และ นำมาซึ่ง

“ระบบบริหารจัดการ” ที่สร้างคุณค่ากับองค์กร

มากกว่า “Certificate” เท่านั้น

จบโครงการ – บริหารต่อเองได้  

“สร้างคุณค่า มากกว่า ใบรับรอง”

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC  มีรูปแบบ บริการที่ปรึกษา ISO 2 แบบ ดังนี้ 

    • บริการแก้ปัญหา ISO (On-Call Option) – เพื่อแก้ปัญหาระหว่างการทำ ISO หรือ การยกระดับ การทำ ISO ให้มีประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น เช่น บริการ ISO Internal Audit, การปรับ Version ISO, การทำ ISO Gap Analysis หรือ การแก้ปัญหาจากผลการตรวจโดย Certification Body, CB เป็นต้น

อบรม ISO 1 มาตรฐาน

หลายมาตรฐาน

บริการฝึกอบรมภายใน ISO (In-house Training) เน้นในรูปแบบ “หนังสือปิด – ความรู้เปิด” ซึ่ง ลูกค้าสามารถขอรับบริการอบรม ด้วยหลักสูตร ที่หลากหลาย สำหรับพนักงาน และ ผู้บริหาร ด้วยหลัก “Tailor made” ดังนี้

สอนสนุก -เข้าใจง่าย – ไม่ต้องท่องจำ

 สะท้อนความเข้าใจ ในหลักการ เข้าใจง่าย เน้นการตีความ และ ประยุกต์ใช้ 

เสริมทัศนคติที่ดี ในการดำเนินระบบ สร้างแนวคิด ด้วยตัวอย่างง่ายๆ ผ่านทั้ง ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ  

คณะที่ปรึกษา และวิทยากร ISO ของ VAC

คณะที่ปรึกษา และ วิทยากร ISO (ISO Consultant & Instructor Team) สบการณ์ ISO กว่า 20 ปี ได้แก่

  • Implementation – การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO ในองค์กร
  • Lead Assessor Registered – เป็นผู้ตรวจประเมิน(Auditor) ในบริษัทรับรองมาตรฐาน (CB.) ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน (NAC, IEMA)
  • ISO Instructor – วิทยากรฝึกอบรมมาตรฐาน ISO ต่างๆ ทั้งเจาะจงรายมาตรฐาน และ แบบบูรณาการหลายมาตรฐาน (Integrated MS)
  • Consultant – ที่ปรึกษาโครงการ ISO โดยเฉพาะ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018  รวมทั้ง ในรูปแบบบูรณาการ หลายมาตรฐาน (Integrated Managment System, IMS)

ประสบการณ์ที่ปรึกษา ISO กว่า 120 โครงการ 

ประสบการณ์ฝึกอบรม ISO กว่า 1,300 รุ่น

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน Value Added Consulting Co., Ltd. จึงพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พอใจของลูกค้า ที่เน้นในเชิง บริการตามความประสงค์ของลูกค้า (Tailor made)   ส่งผลให้ ลูกค้าเรียกใช้บริการ อย่างต่อเนื่อง ทั้งบริการให้คำปรึกษา และ การฝึกอบรม อันนำมาซึ่ง

“การเพิ่มคุณค่า สู่การพัฒนา” หรือ Value + Added นั่นเอง