ประสบการณ์จัดฝึกอบรม ISO

ISO Training Experience

Value Added Consulting Co., Ltd., มีประสบการณ์จัดฝึกอบรม ISO โดย VAC รวมทั้งสิ้นกว่า 1,200 รุ่น ซึ่งครอบคลุมทั้ง ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (& OHSAS 18001), ISO 50001 ที่จัดบรรยายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรม หรือการดำเนินธุรกิจต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่ยังสนใจมี และเรียกใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิทยากรที่มีประสบการณ์สูง ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจเทคนิคการสอน ของวิทยากรทุกท่าน พร้อมข้อคิดการทำระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีรูปแบบการนำเสนอ ที่มีความโดดเด่น ในการสร้างความเข้าใจ ด้วยคำขวัญ

สอนสนุก เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ ไม่ต้องท่อง


วิทยากร มากประสบการณ์ กว่า 20 ปี ทุกท่าน

จากประสบการณ์ฝึกอบรม กว่า 20 ปี กับผลลัพธ์ที่แตกต่าง

ผ่านการอบรมแล้ว
ท่องข้อกำหนด ISO ได้ แต่นำไปใช้ไม่ได้

ไม่เข้าใจข้อกำหนด ISO

ความไม่เข้าใจ ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO

ท่องจำได้ และไม่สามารถประยุกต์ใช้
นำมาซึ่ง
“ภาระ” บนความพยายาม "สร้าง "ความสอดคล้อง"

ผ่านการอบรมแล้ว
เข้าใจข้อกำหนด ISO และนำไปประยุกต์ใช้ได้

เข้าใจข้อกำหนด ISO

ความเข้าใจ ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO

มีความเข้าใจ นำไปพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เหมาะสม
นำมาซึ่ง
“คุณค่า และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ประสบการณ์ฝึกอบรม ISO กับ ที่ผ่านมาของ VAC

กว่า 1,200 รุ่น

ข้อมูลสรุป ประสบการณ์จัดฝึกอบรม ISO โดย VAC ต่างๆ ทั้ง ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 50001 โดยเฉพาะ หลักสูตรจัดฝึกอบรม ISO ที่มีประสบการณ์มากที่สุด คือ การจัดฝึกอบรม ISO แบบพร้อมกันหลายมาตรฐาน หรือที่เรียกว่า “แบบบูรณาการ” (Integrated Management System, IMS) สรุปได้ดังนี้

No.

ขื่อหลักสูตร (Training Course)

จำนวนรุ่น

1.        ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 50001 Integrated Management System and Combined Audit

 

 1.1.     Internal Combined Audit ISO 

192

1.2.     Integrated Management System ISO

85

1.3.     Documentation and Document control ISO

21

1.4.     Integrated System and Combined Auditor ISO

30

1.5.     Awareness; Quality & Environmental & OHS 

64

1.6.     ISO for Executive

12

1.7.     ISO Objective and Management Program

11

1.8.     ISO Risks Management

20

  Total  

436

2.        ISO 9001 Quality Management System

 

 2.1.     ISO 9001 Introduction and Requirements / Implementation 

121

2.2.     ISO 9001 Internal Quality Audit

136

 2.3      Quality Risk Management

10

  Total 

257

3.        ISO 14001 Environmental Management System

 

 3.1.     ISO 14001 Introduction / Implementation/Awareness

84

3.2.     Environmental Risk & Aspects Identification and Assessment

102

3.3.      ISO 14001 Internal Environmental Audit

116

3.4.      ISO 14001 Assessor/Lead Assessor (Advanced EMS Auditor, Registered by IEMA)

27

 3.5     Waste Management

6

  Total  

335

4.        ISO 45001 Occupational, Health and Safety Management System (&OHSAS 18001)

 

 4.1.      ISO 45001 Introduction & Requirements / Interpretation & Implementation

44

4.2.      ISO 45001Internal Audit

43

4.3.     Hazards Identification and Risk Assessment 

38

  Total  

125

5.        

ISO 50001 – Energy Management System (EnMS)

 

 5.1.    ISO 50001 Introduction and Requirements

5

5.2.     Energy Review

6

5.3.    ISO 50001 Internal Energy Audit

2

  Total 

13

6.        

Others

29

Total

1,205