ทำ Internal Audit

ในการทำ ISO หลายครั้งที่จะได้ยินคำถามว่า เราทำ Internal Audit ISO ไปทำไม สำหรับองค์กรที่ทำ ISO ต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 เป็นต้น 

 

ดังนั้น จึงมักเกิดปัญหา ที่เกิดขึ้นกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น Audit team, Auditor, Auditee หรือ ผู้บริหารการ audit

VAC ขอสร้างความเข้าใจ ด้วยคำถาม 10 คำถาม ดังต่อไปนี้ 

 1. เราทำ Internal Audit อะไรกันแน่ ระหว่าง “ISO” กับ “ระบบบริหารจัดการ” (Audit ระบบบริหารจัดการ เนื่องจาก ISO เพียง “เกณฑ์” ของการ Audit)
 2. Auditor ควรทำการ Audit ISO แบบ “จับผิด” หรือ “จับถูก” กันแน่ (จับถูก แต่ถ้าพบว่าผิด ก็จะออก CAR หรือ ถ้าเหมาะสมขึ้นได้ ก็จะออก Observation)
 3. คนที่เป็น Auditor จำเป็นต้องเก่งการทำ ISO จริงหรือไม่ (ไม่จริง เพราะถ้า Auditor จะเก่ง ISO เพียงใด แต่ถ้าไม่รู้จักงานในแผนกนั้น ก็ Audit ไม่ได้)
 4. ขณะทำ Audit เราต้อง ถามคำถามตาม Audit Checklist ใช่หรือไม่ (ไม่ใช่ มิเช่นนั้น ก็ฝากใครไปถาม และจดคำตอบกลับมาก็ได้แล้ว โดยไม่ต้องอบรม หรือฝึกทักษะ)
 5. การทำ Internal Audit เป็น “ภาระ” หรือประโยชน์ของใครกันแน่ (ถ้าไม่มีประโยชน์ทุก ISO คงไม่กำหนดให้ทำ แต่จะทำได้ดี ต้องเน้นในเชิงสร้างสรรค์)
 6. Auditor ต้อง Audit ทีละข้อกำหนด ISO จริงหรือไม่ (ไม่จริง เพราะ ISO เขียนทีละเรื่อง แต่การบริหารของหนึ่งแผนก แยกเป็นหลายกระบวนการ)
 7. Auditor ภายนอก กับ Auditor ภายใน ใครควรจะ Audit ได้ดีกว่ากัน (Auditor ภายในที่รู้งานจะเก่งกว่า เพราะเข้าใจกระบวนการทำงาน และองค์ประกอบต่างๆ ได้มากกว่า รวมทั้ง Auditได้ละเอียดกว่า)
 8. การ Audit ที่เทียบการทำงาน กับ Procedure/WI เป็นหลัก เป็นวิธีที่ถูกต้องไหม (ไม่ถูกต้อง เพราะจะไม่สามารถยกระดับการบริหารได้เลย  Audit 20 ปี ก็เหมือนเดิม)
 9. องค์กรที่ทำ ISO หลายมาตรฐาน ต้องแยก Audit ทีละมาตรฐานใช่หรือไม่ (ไม่จำเป็น เพราะ ถึงแม้  ISO เขียนแยกกัน แต่การบริหารงาน ต้องบรรลุผลทุกด้านพร้อมกัน)
 10. หากเราเป็น Auditee เราควรพึงพอใจ ที่ได้ CAR หรือไม่ (ควร เพราะถ้ามีข้อบกพร่อง แต่ตรวจไม่พบ ก็จะมีระบบบริหารที่ผิดพลาด ด้วยงานและผลงานที่ผิดพลาดเช่นเดิม )
 11. Audit team ที่มีหลายคน จะมีบันทึกใน Audit checklist ชุดเดียวได้ไหม (ได้ แต่จะไม่สามารถแสดงผล Audit ทั้งหมดได้ เพราะไม่มีใครจดในสิ่งที่ตนมิได้  Audit)
 12. Auditor ควรรวบรวมหลักฐานการ audit จากการสัมภาษณ์ ใช่หรือไม่ (ไม่ใช่ มิเช่นนั้น คำตอบที่ได้จะเป็น “Yes” ทั้งหมด โดยมิได้มีการยืนยันจากหลักฐานอื่น)
 13. Auditor ที่ Audit เป็น จำเป็นต้องสร้าง Audit Checklist เป็นไหม (จำเป็น แต่คุณภาพการ Audit ยังต้องขึ้นกับเทคนิค และประโยชน์ที่ได้จากผล Audit ที่ได้ด้วย)

“การทำ ISO Internal Audit เสียเวลาทั้งที ต้องเน้นสร้างสรรค์”

“ทุก CAR ต้องนำมาซึ่งคุณค่า และการพัฒนาระดับผู้นำ”

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit